Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 30 a 31 v Hajnici

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: OBEC HAJNICE
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0008685
Zahájení projektu: 1. 3. 2018
Ukončení projektu: 21. 5. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je kompletní zateplení objektu bytového domu a náhrada spalovacího zdroje za tepelné čerpadlo typu vzduch/voda.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 500 714,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 751 071,00 Kč
 
Celková částka: 6 251 785,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena