Analýza rizik bývalé skládky odpadů v CHOPAV "Kvartér řeky Moravy" - Kunovice

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: CENVIRO, z.s.
Registrační číslo: CZ.05.3.24/0.0/0.0/15_007/0000956
Zahájení projektu: 20. 7. 2016
Ukončení projektu: 30. 11. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Zájmová skládka se nachází v prostoru bývalého slepého ramene řeky Moravy, cca 300 m V směrem od soutoku řek Moravy a Olšavy v CHOPAV "Kvartér řeky Moravy" a ve II. ochranném pásmu významného vodního zdroje "jímací území Ostrožská Nová Ves". Provoz skládky byl zahájen před rokem 1970 jako neřízená skládka a byla využívána jak občany, tak obcemi a průmyslovými podniky v širším okolí. Průzkumné práce jsou zaměřeny na zjištění kvality ukládaného materiálu, horninového prostředí a podzemních vod.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 809 599,46 Kč
Národní soukromá částka: 319 341,09 Kč
 
Celková částka: 2 128 941,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena