Analýza rizik Brandýs nad Labem - BSS Metaco a.s.

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: DOREPO s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_044/0004595
Zahájení projektu: 4. 1. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

V rámci projektu bude vypracována analýza rizik, která identifikuje a kvantifikuje zdravotní rizika související s potenciální kontaminací horninového prostředí a podzemních vod v bývalém areálu strojírenského podniku BSS Metaco a.s. v Brandýse nad Labem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 558 050,00 Kč
Národní soukromá částka: 274 950,00 Kč
 
Celková částka: 1 833 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena