Ekologizace výroby odlitků ve slévárně METALURGIE Rumburk - snížení emisí

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: METALURGIE Rumburk s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000998
Zahájení projektu: 7. 3. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je snížit emise fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek (především jemné frakce PM2,5) v provozu slévárny METALURGIE Rumburk prostřednictvím kombinace investičních a technologicko-organizačních opatření ve výrobě. Tento soubor opatření je vzájemně úzce provázaný a oba typy opatření vyžadují navzájem provedení druhého typu. Investiční opatření zahrnují jak nákup nových technologií, tak nezbytné stavební úpravy a nové stavební objekty.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 136 802 482,30 Kč
Národní soukromá částka: 111 929 303,70 Kč
 
Celková částka: 248 731 786,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena