Sklad potravinové pomoci v Jihočeském kraji

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Potravinová banka Jihočeského kraje z.s.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/20_153/0014801
Zahájení projektu: 14. 12. 2020
Ukončení projektu: 15. 12. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je vytvořit kapacitu pro předcházení vzniku potravinového odpadu. Předkládaný projekt je realizován za účelem nákupu automobilu a objektu, který představuje tři parcely, dvě budovy a montovanou halu. Objekt je aktuálně ve vlastnictví společnosti Epic s.r.o. a bude odkoupen Potravinovou bankou Jihočeského kraje.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 508 987,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 500 473,00 Kč
 
Celková částka: 10 009 460,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena