Protipovodňová opatření obce Hrusice

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Hrusice
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011176
Zahájení projektu: 14. 10. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předkládaný projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu. Jeho cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 257 200,67 Kč
Veřejné zdroje ČR: 538 800,29 Kč
 
Celková částka: 1 796 001,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena