Odkanalizování obcí Kolesa a Komárov s napojením ČOV Kladruby nad Labem

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Kladruby nad Labem
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001187
Zahájení projektu: 1. 8. 2017
Ukončení projektu: 20. 8. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je realizován za účelem odvedení splaškových vod z místních částí Kolesa a Komárov na centrální čističku odpadních vod (dále jen "ČOV") v Kladrubech nad Labem. V těchto místních částech jsou odpadní vody doposud likvidovány individuálně, převážně bez možnosti kontroly a neefektivně.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 257 393,29 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 692 481,18 Kč
 
Celková částka: 23 933 166,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena