Obec Stařechovice - stoková síť

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Svazek obcí Drahansko a okolí
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001232
Zahájení projektu: 21. 4. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Jedná se o výstavbu oddílného splaškového systému v celém rozsahu obce Stařechovice vč. místní části Služín. Kanalizace je napojena na kanalizační systém Kostelce na Hané. V Kostelci na Hané bude též probíhat čištění odpadních vod. Realizace výše uvedené akce bude mít pozitivní vliv na kvalitu povodí řeky Moravy, které je kaprovou vodou a významným vodním tokem dále na kvalitu podzemních zdrojů pitné vody.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 31 768 537,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 606 212,50 Kč
 
Celková částka: 49 833 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena