Analýzy rizik pro vybrané lokality v Plzeňském kraji

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Plzeňský kraj
Registrační číslo: CZ.1.02/4.2.00/08.02609
Zahájení projektu: 4. 1. 2010
Ukončení projektu: 25. 3. 2011
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Cílem projektu s názvem „Analýzy rizik pro vybrané lokality v Plzeňském kraji“ bylo na základě výsledků podrobného průzkumu posoudit ohrožení kvality podzemních a povrchových vod v zájmovém území, včetně posouzení rizik na lidské
zdraví a na jednotlivé složky životního prostředí a navrhnout nápravná opatření vedoucí k eliminaci zjištěných rizik.

 5 analýz rizik:

  1. Analýza rizik ohrožení kvality podzemních vod jímacích území ve městě Kaznějov, okres Plzeň sever,katastrální území Kaznějov,
  2. Analýza rizik ohrožení kvality podzemních vod v domovních studních v obci Koloveč, okres Domažlice, katastrální území Koloveč,
  3. Analýza rizik ohrožení kvality podzemních vod v lokalitě Plzeň – Slovany, okres Plzeň-město, katastrální území Hradiště u Plzně,
  4. Analýza rizik ohrožení kvality podzemních a povrchových vod ve městě Stříbro, okres Tachov, katastrální území Stříbro,
  5. Analýza rizik ohrožení kvality podzemních vod v obci Zruč – Senec, okres Plzeň sever, katastrálníúzemí Zruč.

Na řešených lokalitách byly provedeny následující činnosti: realizační projekty, geofyzikální průzkum, vrtné práce, vzorkovací a terénní práce, laboratorní analýzy, geodetické práce, modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminantů, vlastní analýzy rizik.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 024 143,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 063 083,00 Kč
 
Celková částka: 7 087 227,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena