Močovice - protierozní příkop, sedimentační nádrž

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Močovice
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_045/0004601
Zahájení projektu: 20. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 3. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je realizace opatření v rámci specifického cíle 1.3.3 vedoucího k zachycení povrchově odtékající vody z pozemků v katastrálním území obce Močovice v okrese Kutná Hora mezi silnicí Močovice - Kluky a střední strží. Dotčenými pozemky, na kterých bude v rámci projektu vybudován protierozní příkop a sedimentační nádrž se skluzem jsou p.č. 350/2, 641/9, 641/11 a 652/11.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 491 650,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 86 761,89 Kč
 
Celková částka: 578 413,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena