Likvidace odpadních vod Senička

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Senička
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001288
Zahájení projektu: 10. 10. 2016
Předpokládané datum ukončení: 10. 3. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší vybudování nové splašková kanalizace v obci Senička sestávající z ČOV, biologických rybníků, kanalizace včetně domovních přípojek. Stávající kanalizace bude využita pro odvod dešťových vod. Mechanické předčištění je tvořeno česlemi s lapákem písku a biologickou jednotkou pro 350 EO.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 23 981 053,61 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 231 950,64 Kč
 
Celková částka: 37 617 339,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena