Kanalizace Kněževes - II. a III. etapa

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Městys Kněževes
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004536
Zahájení projektu: 13. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2019

Informace o projektu

Předmětem projektu je realizace II. a III. etapy výstavby kanalizace a kanalizačních přípojek v Kněževsi. Projekt navazuje na I. etapu, kdy byla postavena ČOV a 1. část kanalizace. V rámci projektu bude vybudováno 2 278,50 m kanalizačního řadu a rovněž domovní kanalizační přípojky napojující se na tento kanalizační řad.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 559 515,15 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 863 443,86 Kč
 
Celková částka: 16 563 945,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena