Obnova krajinných struktur v mikroregionu

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí
Registrační číslo: CZ.1.02/6.3.00/08.03580
Zahájení projektu: 1. 4. 2010
Ukončení projektu: 30. 11. 2010
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Náplní projektu je výsadba celkem 7 nových stromořadí nebo doplnění stávajících stromořadí patřících svou druhovostí do krajinného rázu oblasti obcí mikregionu. Stromořadí jsou důležitými prvky jak krajinné, tak sídelní zeleně. Jedná se např. o jasany, javory,lípy, ovocné stromy a keře tj. významné identifikační a orientační body, bez nichž by krajina i sídlo nebyly úplné. Jednotlivé lokality byly pečlivě vybrány představiteli obcí a krajinnými inženýry, tak aby v co nejvyšší míře umocňovala konkrétní krajinný ráz. Projekt ?Obnova krajinných struktur v mikroregionu? navazuje za zpracovanou dokumentaci ?Generel zeleně Mikroregionu Hodonínsko?. V rámci pěti obcí byly vytipovány plochy zeleně pro výsadbu větrolamu, dubového, jasanového, lipového nebo ovocného stromořadí. Projekt navazuje na koncepci vytvořenou v generelu zeleně, které upozorňuje na nevyužitá či zanedbaná místa v krajině a okolí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 747 016,55 Kč
Veřejné zdroje ČR: 131 826,00 Kč
 
Celková částka: 878 843,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena