Kanalizace a ČOV Nemile

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Nemile
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001227
Zahájení projektu: 22. 7. 2016
Předpokládané datum ukončení: 4. 5. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obci Nemile.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 44 786 237,16 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 903 453,62 Kč
 
Celková částka: 70 252 921,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena