Jedovnicko - intenzifikace ČOV a kanalizace v obcích Jedovnice, Krasová, Rudice a Senetářov - 2. fáze

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_001/0000535
Zahájení projektu: 23. 3. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší likvidaci odpadních vod v obcích Jedovnice, Krasová, Rudice a Senetářov a intenzfikaci ČOV Jedovnice - 2.fáze. Dojde tak k vybudování a částečné rekonstrukci kanalizace v jednotlivých obcích a zajištění čištění odpadních vod na intenzifikované ČOV Jedovnice. Zároveň dojde ke zlepšení životního prostředí v okolí dotčených obcí a v CHKO Moravský Kras.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 86 463 286,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 15 258 227,10 Kč
 
Celková částka: 101 721 514,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena