Hořesedly - splašková kanalizace, ČOV

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Hořesedly
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007165
Zahájení projektu: 7. 12. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2021

Informace o projektu

Předmětem projektu je kompletní odkanalizování obce Hořesedly prostřednictvím nové gravitační kanalizace s veřejnými čerpacími stanicemi pro vyčerpávání splašků přes terénní horizonty v celkové délce 3698 m, kanalizačních přípojek a výstavba nové mechanicko-biologické ČOV pro 600 EO.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 37 788 063,07 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 668 481,72 Kč
 
Celková částka: 59 275 393,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena