Digitalizace povodňového plánu města a SO ORP Uničov

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Uničov
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_047/0004559
Zahájení projektu: 29. 6. 2017
Ukončení projektu: 22. 3. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předkládaný projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu. Jeho cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 508 360,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 89 710,65 Kč
 
Celková částka: 598 071,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena