Realizace úspor energie - Školní jídelna Tř. 1.máje Hranice

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Hranice
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/07.00353
Zahájení projektu: 15. 6. 2009
Ukončení projektu: 31. 8. 2009
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt byl zaměřen na zvýšení energetické efektivnost ve Školní jídelně Tř.1.máje v Hranicích prostřednictvím snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov a aplikací technologií na využití odpadníhotepla. Budova školní jídelny a družiny na Tř.1.máje v Hranicích byla realizována v roce 1981. Budova má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Stav budovy odpovídal době provozu, největším problémem byly vysoké tepelné ztráty obvodovými stěnami a otvorovými výplněmi. Stav obvodových konstrukcí nevyhovoval tepelně technickým požadavkům ČSN 73 0540-2 z hlediska součinitele prostupu tepla. Z hlediska spotřeby energie na vytápění nevyhovoval objekt požadavkům dle Vyhlášky 291/2001 Sb.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 512 684,16 Kč
Veřejné zdroje ČR: 796 356,00 Kč
 
Celková částka: 5 309 040,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena