Nákup mobilní recyklační linky

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Stanislav Čmakal
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00247
Zahájení projektu: 6. 5. 2008
Ukončení projektu: 9. 5. 2008
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt byl zaměřen na nákup mobilní recyklační linky na zpracování stavební suti. Linka kromě využití při likvidaci starých nevyužitých objektů (stavební suť) může být použita také k recyklaci a drcení kamení a jiných přírodních materiálů (např.recyklace výsypek, nepoužité lomové frakce, při práci v lomu, při stavbě dálnic, především se jedná o terénní zářezy (stavby tunelů). Při některých stavbách vzniká odpadové kamenivo, které se odváží na skládky ale díky této lince by mohlo být roztříděno a použito dále při stavbě. Linka je mobilní, tj. je možné ji podle požadavků přemísťovat na vhodné místo. Aby linka mohla fungovat jako celek, je složena z několika strojů a zařízení: dozru, bagru, drtící linky, hrubotřídičky, třídící linky (čelisťová, odrazová), nakladače a v neposlední řadě tahače a podvalníku, který bude chopen celou linku přemístit do místa učení. Bližší specifikace jednotlivých strojů je uvedena v popisu a specifikaci strojů. Uvedené stoje jsou schopny za pracovní směnu zpracovat až 2400t suti. Obdobná zařízení ale menšího výkonu a rozsahu jsou v ČR pouze dvě a to ve vlastnictví velkých stavebních firem jako SKANSKA, které používají stroje pro vlastní účely. Námi zakoupené vybavení bude používání pro účely recyklace stavební suti, jako jsou veškeré demolice, přestavby staveb (silnice, tunely, inženýrské sítě, pozemní stavby, budovy, haly mosty atd?). V ČR je spousta starých areálů, které je nutné odstátnit a vybudovat nové, to platí i o silnicích a dalších pozemních stavbách. Recyklační linka umožní objekt roztřídit tak, aby byl znovu použit ke stavebním účelům. Dochází tak k úspoře stavebních materiálů jako je písek atd. Majitel objektu pak má možnost materiál využít sám pro své účely nebo ho prodat dalším subjektů. Recyklovaný materiál je tedy použitelný na stavbě a není ukládán na skládkách. Ukládání stavební suti na skládkách je finančně náročná záležitost, prodražuje zakázky a stavební práce vůbec a na stavbách se nahrazuje tento recyklovaný materiál novým, který se musí těžit a snižujeme si tím vlastní zdroje (jak finanční tak i nerostné). Linka stejně jako stavebnictví pracuje pouze v sezónu (tj. je závislá na počasí- mrazy, sníh).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 33 892 422,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 981 015,00 Kč
Soukromé zdroje: 26 582 292,00 Kč
 
Celková částka: 66 455 729,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena