Zprůchodnění Opavice km 27,628-28,009

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Lesy České republiky, s.p.
Registrační číslo: CZ.1.02/6.2.00/08.01964
Zahájení projektu: 21. 10. 2008
Ukončení projektu: 11. 2. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Vodní toky Opavice a Ptáčník jsou významnými krajinnými prvky, Opavice je v zájmovém úseku také součástí lokálního biokoridoru. Projekt navrhoval odstranění příčných objektů, které tvoří překážku migraci vodních živočichů, a jejich nahrazení migračně prostupnými komůrkovými balvanitými skluzy, provedení dalších opatření pro prostupnost toku (např. kamenné výhony), doplnění a rekonstrukce břehových porostů a dále pak zkapacitnění toku na Q20 a opevnění jeho břehů kamennou rovnaninou.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 243 378,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 925 302,00 Kč
 
Celková částka: 6 168 680,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena