ČOV Dobříň

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Dobříň
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004710
Zahájení projektu: 8. 1. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Jedná se o stavbu mechanicko-biologické čistírny odpadní vod, jejíž součástí musí být odlehčovací komora pro oddělení dešťových vod před nátokem do čistírny, objekt hrubého předčištění k zajištění ochrany technologie, vlastní čistírna a čerpací stanice pro vyčerpání splaškových vod. Z objektu ČOV je vedeno do recipientu Labe stávající potrubí vyčištěných odpadních vod, které je zakončeno stávající výústním objektem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 341 371,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 472 006,70 Kč
 
Celková částka: 13 084 504,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena