Březník - kanalizace a ČOV

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: VODOVODY A KANALIZACE
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004846
Zahájení projektu: 19. 1. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Výstavba nové splaškové kanalizace a ČOV o kapacitě 740 EO v obci Březník, okres Třebíč.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 45 159 743,68 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 969 366,54 Kč
 
Celková částka: 70 838 814,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena