Bezpečnostní přeliv na hrázi rybníka "V Lázích"

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Městys Včelákov
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_034/0001882
Zahájení projektu: 19. 12. 2016
Ukončení projektu: 31. 5. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší zajištění bezpečnosti nádrže "V Lazích". Při povodních v roce 2010 došlo k přelití hráze, stávající bezpečnostní přeliv nedokázal zajistit převedení povodňové vlny a hrozilo protržení hráze. Protržením hráze by mohlo dojít ke škodám na majetku a k ohrožení obyvatel žijících bezprostředně pod hrází rybníka V Lázích. Z těchto důvodu je nezbytně nutné navrhnout bezpečnostní přeliv, který zabrání protržení hráze a zajistí převedení povodňové vlny.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 310 001,52 Kč
Veřejné zdroje ČR: 231 176,75 Kč
 
Celková částka: 1 541 178,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena