Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Labe včetně návrhů možných protipovodňových opatření

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Povodí Labe, státní podnik
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_064/0005338
Zahájení projektu: 16. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na podporu preventivních protipovodňových opatření. Jedná se o přípravu podkladů pro 2. plánovací období podle Povodňové směrnice - aktualizaci map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, ale i dalších dokumentů pro oblasti s významným povodňovým rizikem v dílčím povodí Horního a středního Labe (698,6km), dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry (105,7km), dílčím povodí Dolního Labe, Ohře a ostatních přítoků (110,6km) v působnosti státního podniku Povodí Labe.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 34 631 524,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 111 445,50 Kč
 
Celková částka: 40 742 970,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena