Strategické detektory a kamerový dohledový systém v Českých Budějovicích - II. etapa

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Doprava
Příjemce: Statutární město České Budějovice
Registrační číslo: CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000498
Zahájení projektu: 28. 2. 2019
Ukončení projektu: 15. 6. 2023
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení, instalace a uvedení do provozu detekčních a sledovacích telematických zařízení, která jsou nezbytným základem pro řízení dopravy ve městě České Budějovice. Jedná se o detektory a kamery, které budou pořízeny za účelem sledování a optimalizace dopravy, konkrétně pro zlepšení možností dopravně inženýrského vyhodnocování a statistiku a dopravně závislé řízení světelného signalizačního zařízení. Jde o další projekt z komplexu záměrů města v oblasti telematiky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 73 073 330,82 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 895 293,68 Kč
 
Celková částka: 85 968 624,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena