Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora - Tábor

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 1 OP Doprava
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Registrační číslo: CZ.1.01/1.1.00/08.0035
Zahájení projektu: 1. 12. 2006
Ukončení projektu: 30. 7. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Cílem projektu je dosažení třídy zatížení D4 UIC; dosažení prostorové průchodnosti trati pro ložnou míru UIC GC; zvýšení jízdní rychlosti do 160 km/h pro vozidla s naklápěcí technikou i pro klasické soupravy, zdvojkolejnění tratě; přestavba kolejiště železniční stanice Planá nad Lužnicí a Tábor (ostrovní nástupiště s podchodem); dostupnost železničních veřejných prostor pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace; zlepšení směrových poměrů; výstavba protihlukových opatření. Realizací projektu bude traťový úsek splňovat parametry uvedené v dohodách AGC a AGTC. Kromě toho se realizací projektu zlepší zejména tyto skutečnosti: kultury cestování (plynulosti jízdy a odbavování cestujících ve stanicích a zastávkách); informační systém, zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zajištění spolehlivosti provozu; bezpečnost provozu a zkrácení jízdních dob v osobní tak nákladní přepravě; hlukové poměry v okolí trati.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 793 834 235,46 Kč
Veřejné zdroje ČR: 777 900 429,00 Kč
 
Celková částka: 2 571 734 664,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena