Jižní obchvat Němčic, silnice II/145

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Jihočeský kraj
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0004740
Zahájení projektu: 14. 7. 2015
Ukončení projektu: 28. 8. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt bude realizován na silnici č. II/145, jedná se o stavbu přeložky silnice u obce Němčice, která se nachází na trase mezi městy Netolice a České Budějovice v okrese Prachatice v Jihočeském kraji. Přeložka bude sloužit jako obchvat obce s cílem odklonění dopravy z centra a zklidnění situace v místě. Projekt přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v této lokalitě, zároveň i ke zvýšení kvality života v obci. Součástí projektu jsou související dopravně-inženýrská řešení.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 50 789 636,64 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 962 877,06 Kč
 
Celková částka: 59 752 514,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena