Rekonstrukce žst. Olomouc - fáze II

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Doprava
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Registrační číslo: CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000034
Zahájení projektu: 1. 3. 2016
Ukončení projektu: 30. 4. 2017
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Rekonstrukce žst. Olomouc je liniovou dopravní stavbou, jejímž základním cílem je vedení dvoukolejného průtahu uzlem, včetně řešení obvodu osobního nádraží. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku vč. dotčených mostních objektů a propustků. Dojde k modernizaci technologických zařízení, trakčního vedení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a energetických zařízení. Realizací projektu se zvýší bezpečnost provozu i kultura cestování.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 441 503 659,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 77 912 410,50 Kč
 
Celková částka: 538 366 573,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena