Rekonstrukce kolejí č.1 a 2 v km 224,391-226,018 trati Havlíčkův Brod-Okrouhlice

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: FS
Operační program: 1 OP Doprava
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Registrační číslo: CZ.1.01/1.1.00/07.0015
Zahájení projektu: 23. 10. 2007
Ukončení projektu: 30. 6. 2008
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

V rámci stavby se předpokládá řešit rekonstrukci z hlediska zajištění směrových a sklonových poměrů pro rychlost 70 km/h. Dojde k rekonstrukci železničního svršku v koleji č.1 a 2 tvaru S49 s pružným upevněním E14 (VW14). Kolej bude upravena jako bezstyková. Dojde i k úpravě štěrkového lože. Součástí stavby jsou i nutné sanační úpravy pláně železničního spodku v koleji č. 1 a 2 včetně rozšíření drážních stezek a úprava odvodnění pomocí odvodňovacích příkopů. Dále jsou předmětem stavby úpravy zabezpečovacího zařízení, úprava trakčního vedení a předpokládá se i přeložka betonových tras a ukolejnění.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 64 912 400,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 15 474 473,00 Kč
 
Celková částka: 80 386 874,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena