Zlepšení veřejné dopravy v Pečeckém regionu

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Dobrovolný svazek obcí Pečecký region
Registrační číslo: CZ.1.15/1.2.00/20.00555
Zahájení projektu: 1. 3. 2010
Ukončení projektu: 30. 9. 2010
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Cílem projektu je zvýšit komfort zákazníků veřejné dopravy a zlepšit podmínky pro pravidelné využití cyklodopravy.
Projekt řeší problémy nízké kvality infrastruktury veřejné hromadné dopravy.
Řeší nevyhovující stav na autobusovém nádraží v Pečkách anevyhovující stav autobusových zastávek v regionu.
Je určen všem obyvatelům mikroregionu s důrazem na děti, seniory a občany dojíždějící veřejnou hromadnou dopravou do zaměstnání včetně skupin ohrožených sociálním vyloučením.
V rámci projektu bude zrekonstruováno autobusové nádraží v Pečkách a zbudováno 21 nových autobusových zastávek.
Plánované aktivity bude realizovat projektový tým DSO Pečecký region za pomocí partnerů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 967 196,91 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 288 328,00 Kč
 
Celková částka: 15 255 525,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena