Obnova a modernizace ekologického vozového parku trolejbusů pro MHD v Pardubicích

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Příjemce: Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Registrační číslo: CZ.1.13/1.2.00/17.01042
Zahájení projektu: 1. 7. 2010
Ukončení projektu: 30. 4. 2014
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt je nutné zrealizovat z důvodu zajištění kvalitní dopravní obslužnosti a zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy pro cestující a také potřeby navýšit počet nízkopodlažních vozů a zavést garantované bezbarierové linky MHD v Pardubicích. Dalším důvodem modernizace vozového parku je obnova trolejbusů, které se blíží k hranici své fyzické životnosti a jsou morálně zastaralé. Projekt je určen pro obyvatele města Pardubic a blízkého okolí. Cílem projektu je zajistit kvalitní dopravní obslužnost v Pardubicích a blízkém okolí formou dopravy šetrné k životnímu prostředí; zvýšit komfort, kvalitu a bezpečnost veřejné dopravy pro cestující; zlepšit dostupnost veřejné dopravy pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace. Cílů projektu bude dosaženo nákupen 14 ks trolejbusů v letech 2011 - 2014. Nové vozy disponují lepšími parametry než vozy stávající. Projekt bude realizovat Dopravní podnik města Pardubic a. s..

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 56 352 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 84 528 000,00 Kč
 
Celková částka: 140 880 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena