Evidence-based řízení programů podpory VaVaI, zefektivnění analytické a datové podpory Technologické agentury České republiky.

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF,ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Technologická agentura ČR
Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0003531
Zahájení projektu: 1. 9. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2019
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Informace o projektu

Cílem je zkvalitnění řízení programů podpory/národních intervencí do výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) rozpracováním postupů evaluací/hodnocení programů směrem k Evidence-Based Policy a zefektivněním analytické a datové podpory činností TA ČR ve smyslu zvýšení znalostí a dovedností pracovníků TA ČR. Bude podpořen rozvoj nástrojů pro kvalifikované rozhodování poskytovatele (TA ČR) o efektivním využívání prostředků podpory VaVaI k minimalizaci nehospodárného přidělování veřejných prostředků.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 047 697,11 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 614 542,89 Kč
 
Celková částka: 13 662 240,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena