Územní plán Klimkovice

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Město Klimkovice
Registrační číslo: CZ.1.06/5.3.00/08.07128
Zahájení projektu: 28. 4. 2010
Ukončení projektu: 28. 8. 2011
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Informace o projektu

Jedná se o tvorbu nového územního plánu pro celé katastrální území města Klimkovic. Město Klimkovice má územní plán platný od 28.04.2001. Tento územní plán již neodpovídá požadavkům některých právních norem ani požadavkům města na současný rozvoj území. Nachází se zde lázně "Sanatoria Klimkovice", které jsou také navštěvovány cizinci. Proto bylo rozhodnuto, že by měl být kladen důraz na rozdíl od stávajícího územního plánu na rozvoj lázeňství. Celé katastrální území Klimkovic je "lázeňským místem" s čímž starý územní plán nepočítal. Další důležitou roli v nutnosti zpracování nového územního plánu sehrála skutečnost, že v březnu 2009 nabylo právní moci rozhodnutí o komplexních pozemkových úpravách, které je nutno do ÚP zapracovat. Cílem projektu na zpracování územního plánu je zajistit odborné práce projektanta následující po schválení zadání až po vypracování návrhu územního plánu. Součástí projektu bude zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 660 552,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 116 568,00 Kč
 
Celková částka: 777 120,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena