Nové technologie pro výuku datových sítí

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/08.00753
Zahájení projektu: 12. 7. 2010
Ukončení projektu: 28. 1. 2011
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Informace o projektu

Projekt Nové technologie pro výuku datových sítí je zaměřen na pořízení dlouhodobého hmotného majetku a nezahrnuje stavební práce.
Hlavním cílem projektu je rozšířit a modernizovat technické zázemí pro praktickou i teoretickou výuku předmětů optovláknové technologie a počítačových sítí a tím zvýšit kvalitu odborného vzdělání studentů školy. V důsledku pak tímto zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce, případně zvýšit šance na úspěšné pokračování studentů ve studiu na vysoké škole.
Dílčí cíle:
- sdružit zázemí pro výuku optovláknových technologií a datových sítí ze tří stávajících učeben do jedné
- rozšířit přístrojové/technické vybavení pro tuto učebnu tak, aby plně vyhovovalo výuce 15 studentů najednou
- modernizovat vybavení pro tuto učebnu tak, aby odpovídalo nejvovějším trendům v oboru
Prostředek k jejich dosažení:
Nákup vybraného technického zařízení dle specifikace odborných vyučujících a vybavení nové (nově určené) učebny tímto zařízením.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 702 472,63 Kč
Veřejné zdroje ČR: 300 436,00 Kč
 
Celková částka: 2 002 909,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena