Zkvalitnění značení a balení produktů KVRYBY

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: EFF
Operační program: Operační program Rybářství
Příjemce: Radek Hloušek
Registrační číslo: CZ.10.3.107/3.2/0.0/16_006/0001162
Zahájení projektu: 1. 2. 2021
Ukončení projektu: 16. 7. 2021
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Informace o projektu

Projekt má za účel zlepšení značení, balení a sledování našich výrobků na tuzemském trhu. Zároveň projekt zvyšší produkci zpracovny a konkurenci schopnost produktů na trhu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 84 096,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 9 344,00 Kč
Soukromé zdroje: 23 360,00 Kč
 
Celková částka: 116 800,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena