Asistenti prevence kriminality Kadaň

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Město Kadaň
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0001673
Zahájení projektu: 1. 5. 2016
Ukončení projektu: 30. 4. 2019
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Šest asistentů prevence kriminality zařazených pod městskou policií pomůže ve vybraných lokalitách k objasněnosti trestných činů, přečinů, přestupků, později ke snížení jejich počtu a ke zvýšení pocitu bezpečí obyvatel Kadaně. APK mají především předcházet sousedským sporům, přestupkům proti veřejnému pořádku, vandalismu, bagatelní a latentní protiprávní činnosti (kterou PČR a MP obtížně řeší) a zesílit vymahatelnost práva v sociálně vyloučených lokalitách. APK budou vedeni strážníkem-mentorem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 049 510,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 891 090,00 Kč
 
Celková částka: 5 940 600,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena