Pokročilé vzdělávání zaměstnanců v klinické a molekulární endokrinologii

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: ENDOKRINOLOGICKÝ ÚSTAV
Registrační číslo: CZ.2.17/1.1.00/32386
Zahájení projektu: 1. 3. 2010
Ukončení projektu: 31. 8. 2012
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Endokrinologický ústav (EÚ) je státní příspěvková instituce zřízená MZ ČR. Toto ambulantní zařízení se zaměřuje na léčbu poruch žláz s vnitřní sekrecí, léčbu obezity, základní a aplikovaný výzkum v oblasti endokrinologie a poruch metabolismu. Úspěšná léčba těchto poruch, které jsou ve společnosti rozšířené ve všech věkových kategoriích, je odvislá od kvality služeb EÚ a nejnovějších znalostí jejího odborného personálu. Vzhledem k rychlosti vytváření poznatků a nárokům, které jsou kladeny na jazykové a technické znalosti, je další vzdělávání nutnou podmínkou udržení a zlepšování kvality péče o pacienty. Posilování kapacit EÚ je naprostou nutností pro udržení konkurenceschopnosti v rámci národního i evropského výzkumného prostoru.
Projekt se zaměřuje na zaměstnance EÚ, kterým přinese zkvalitnění jejich praktické i teoretické znalosti v oboru, navázání a prohloubení spolupráce se tuzemskými i zahraničními partnery a také prohloubí jejich odborné jazykové schopnosti, které nutně potřebují pro sledování aktuálního vývoje, k prezentování výsledků na mezinárodních fórech nebo k publikační činnosti. Cílem projektu je tedy zvýšení odborných kompetencí cílové skupiny, tj. zaměstnanců EÚ .
Pro dosažení tohoto cíle jsme definovali následující klíčové aktivity: (KA 1) studijní pobyty v zahraničních institucích, (KA 2) účast na endokrinologických kongresech a odborných kurzech v zahraniční, (KA 3) prohloubení dalších odborných znalostí potřebných pro každodenní činnost - jazykový kurz a práce se statistickým software a (KA 4) administrativní a finanční řízení projektu. Plánované činnosti budou v rámci jednotlivých klíčových aktivit realizovány žadatelem ve spolupráci se zahraničními partnerskými institucemi (KA 1), externími dodavateli a organizátory konferencí/seminářů (KA 2) a externím dodavatelem vybraným ve výběrovém řízení pro zajištění jazykových a statistických kurzů (KA 3). Řízení bude zajišťovat žadatel.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 069 306,98 Kč
Veřejné zdroje ČR: 650 868,00 Kč
 
Celková částka: 4 720 175,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena