Vzděláváním zaměstnanců Lázně Teplice nad Bečvou ke zvýšení jejich adaptability

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 4 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Příjemce: Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.00051
Zahájení projektu: 1. 9. 2009
Ukončení projektu: 31. 8. 2011
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

LÁZNĚ JAKO FIRMA

 

Česká republika se pyšní řadou lázeňských míst. Lázeňský obor má v ČR mnohasetletou historii. K jeho největšímu rozvoji došlo v 18. – 20. století. Za léčbou k nám míří řada zahraničních klientů a roste i počet těch, kteří si do malebných městeček jezdí odpočinout.

Tržní hospodářství a rostoucí konkurence způsobuje, že pro lázeňské domy je čím dál těžší udržet si svůj čistě léčebný charakter a zároveň obstát na trhu. Snaží se proto nabízet také doprovodné a relaxační programy určené pro různé skupiny klientů.

V Teplicích nad Bečvou, lázních se specializací na špičkovou kardiorehabilitaci klientů a prevenci vzniku srdečních a mozkových příhod, se navíc rozhodli ještě zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců.

Vedení proto připravilo inovativní vzdělávací programy zaměřené na  manažerské a komunikační dovednosti. Jejich součástí byly i kurzy s enviromentální tematikou a s orientací na rovné příležitosti. Část pracovníků se navíc zdokonalí v oblasti informačních technologií. Projekt je postaven na moderním způsobu výuky, která bude interaktivní. Účastníci v jeho rámci absolvují různé modelové situace, budou o nich diskutovat a díky tomu získají zpětnou vazbu. Za dva roky proškolí vybraná firma celkem 244 lidí. 

„Smyslem aktivit obecného vzdělávání je rozvoj zaměstnanců s cílem udržení pracovních míst. Zlepší se komunikace vedoucí k efektivnější týmové spolupráci, vzroste osobní potenciál jednotlivců, zkvalitní se prováděné lázeňské služby a zvýší se konkurenceschopnost podniku,“ uvádějí autoři projektu. Tento přístup se líbí podle realizátorů i samotným pracovníkům, kteří si budou moci rozšířit své vědomosti a znalosti, které budou moci využít jak v profesním, tak i osobním životě.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 083 667,92 Kč
Veřejné zdroje ČR: 648 157,00 Kč
 
Celková částka: 4 731 825,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena