Vybudování informačně-vzdělávacího střediska v Jihočeském kraji

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421
Registrační číslo: CZ.1.06/3.3.00/05.07566
Zahájení projektu: 1. 2. 2010
Ukončení projektu: 30. 6. 2013
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Posláním projektu "Vybudování informačně-vzdělávacího střediska v Jihočeském kraji" (IVS) je prostřednictvím modernizace veřejných služeb zaměstnanosti zlepšit dostupnost a kvalitu informačních, poradenských a školících služeb pro zájemce o zaměstnání nejen z Jihočeského kraje. IVS vybudované v budově střední školy v Sezimově Ústí nabídne uchazečům o zaměstnání především z ohrožených skupin (dlouhodobě nezaměstnaní, absolventi a mladiství, osoby se ZP, lidé starší 50 let) a zaměstnancům ohroženým ukončením pracovního poměru širokou škálu poradenských a informačních služeb. Ve středisku vybaveném moderní ICT technikou získají od poradců informace o možnostech celoživotního učení, rekvalifikace, uplatnění na trhu práce a v pracovních a motivačních střediscích se prakticky seznámí s pracovními pozicemi ve strojírenství a energetice. Projekt je rozdělen do 2 etap s dobou trvání 32 měsíců a rozpočtem 26 180 tis. Kč.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 17 418 172,00 Kč
 
Celková částka: 17 418 172,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena