Vzdělávání pracovníků LIFT SERVIS WORK s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ESF,ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: LIFT SERVIS WORK s.r.o.
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011864
Zahájení projektu: 1. 10. 2019
Ukončení projektu: 30. 9. 2021
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Cílem projektu je zvyšování úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců v návaznosti na vývoj potřeb zaměstnavatele a přípravu vybraných skupin zaměstnanců pro zajištění nových projektů. V rámci projektu bude podpořeno 27 pracovníků firmy LIFT SERVIS WORK s. r. o. z celkových 29, z toho 4 osoby ve věku 54+. Projekt zajistí soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýší adaptabilitu starších pracovníků u zaměstnavatele externím i interním vzděláváním.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 912 430,80 Kč
Národní soukromá částka: 161 017,20 Kč
 
Celková částka: 1 073 448,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena