Poradenská gender centra

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: MARLIN, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003295
Zahájení projektu: 1. 12. 2016
Ukončení projektu: 30. 11. 2018
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

V rámci projektu dojde k vytvoření 4 Poradenských center, ve kterých bude 80 osobám z cílové skupiny (ženy ohrožené na trhu práce), poskytnuto poradenství a vzdělávání zaměřené na zlepšení jejich postavení na trhu práce. Program projektu bude obsahovat koučing a mentoring, motivační poradenství, profesní a kariérové poradenství a vzdělávací kurzy. Cílem projektu je podpořit účastnice projektu tak, aby došlo ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 811 651,31 Kč
Národní soukromá částka: 849 114,94 Kč
 
Celková částka: 5 660 766,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena