Za hranice školy

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008266
Zahájení projektu: 6. 8. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2021
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt Za hranice školy řeší propojování formálního a neformálního vzdělávání pomocí společně vytvářených výukových programů a aktivit, zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí. Vychází ze specifik neformálního vzdělávání, jako partnerský přístup, používání netradičních aktivizačních metod ve výuce, učení zážitkem a osobnostní a participační rozměr učení. V rámci projektu vzniknou cykly výukových programů v několika vzdělávacích oblastech, projektové dny, adaptační kurzy a další aktivity.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 931 055,28 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 359 854,72 Kč
 
Celková částka: 12 290 910,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena