Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000513
Zahájení projektu: 1. 12. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2020
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Cílem projektu je rozvíjet dovednosti pro kolegiální podporu v oblasti přírodovědné gramotnosti u pedagogů ZŠ a SŠ. Podpoříme 64 učitelů ze všech 14 krajů ČR, aby jako pedagogičtí lídři a interní mentoři iniciovali a vedli setkávání týmů pro kolegiální podporu pedagogů ze své školy či z regionu. Zapojení pedagogové budou společně plánovat, navštěvovat a reflektovat výuku, rozvinou své zkušenosti s aktivními metodami výuky v přírodovědné oblasti a své dovednosti pro vedení a mentoring kolegů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 22 538 863,94 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 355 769,66 Kč
 
Celková částka: 27 894 634,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena