Klíčové kompetence a kulinární tradice

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Skutečně zdravá škola, z.s.
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008063
Zahájení projektu: 1. 8. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2021
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Cílem projektu je podpora a rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků prostřednictvím tématu jídla, vaření, stolování a pěstování a s využitím potenciálu propojení formálního a neformálního vzdělávání. Jídlo, vaření a pěstování je mnohovrstevnaté téma, jež umožňuje rozvíjet prakticky všechny klíčové kompetence. V rámci projektu bude vytvořeno a ověřeno 6 vzdělávacích programů pro děti a žáky MŠ a ZŠ s popisem metodik a s pomůckami včetně motivačních a edukativních videí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 029 579,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 432 771,45 Kč
 
Celková částka: 7 462 351,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena