Klíče k úspěšnému učení

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008271
Zahájení projektu: 1. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2021
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Formativní hodnocení je jedním z pilířů autonomního učení žáků. Pomocí formativního hodnocení se učí samostatně rozpoznat co se jim podařilo, a v čem se potřebují rozvíjet. Systematické a koncepční využívání formativního hodnocení ve výuce významně napomáhá k dosahování cílů vzdělávání. Cílem našeho projektu je zavádění formativního hodnocení do běžné praxe škol, a to prostřednictvím sítě základních škol - formativních skupin, které budou budovat kapacity formativního hodnocení v krajích ČR.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 689 840,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 540 160,00 Kč
 
Celková částka: 13 230 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena