Zkvalitnění školního prostředí a spolupráce se zaměstnavateli na ISŠ Cheb

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ESF,ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007431
Zahájení projektu: 1. 9. 2017
Ukončení projektu: 31. 8. 2019
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 419 513,59 Kč
Veřejné zdroje ČR: 250 502,41 Kč
 
Celková částka: 1 670 016,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena