Odborné učebny ZŠ AMOS

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: OBEC PSÁRY
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010136
Zahájení projektu: 1. 1. 2018
Ukončení projektu: 31. 8. 2019
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

V projektu bude nakoupeno nábytkové vybavení čtyř odborných učeben včetně vestaveb, IT vybavení učeben přírodních věd včetně interaktivních tabulí, učební pomůcky do všech čtyř učeben. 2 uč. jsou pro výuku přírodních věd (fyzika, chemie, přírodopis), třetí učebna je polytechnickou/řemeslnou dílnou a poslední učebna je cvičnou kuchyňkou. V termínu 01-04/2019 proběhne výběr dodavatelů a instalace vybavení v učebnách bude probíhat od 07/2019 do 08/2019. Kapacita nových učeben je 96 (4x24) žáků.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 741 717,76 Kč
Veřejné zdroje ČR: 483 832,55 Kč
 
Celková částka: 3 225 550,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena