Growth Mindset: Podpora růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: 3. základní škola Heuréka, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008263
Zahájení projektu: 1. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2021
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Vznikne síť vybraných deseti základních škol s intenzivním zájmem o formativní hodnocení a jeho zavádění do výuky. Předpokládaný počet zapojených pedagogů bude minimálně 50 osob. Projekt počítá s podporou učitelů od lektorů, mentorů a vedoucích formativních skupin. Učitelé budou mít možnost si své vzdělávání v rámci projektu ve velké míře individuálně nastavit. Výstupy projektu vzniknou v souladu s výzvou a budou mít vysokou odbornou a praktickou úroveň.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 492 337,93 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 910 412,58 Kč
 
Celková částka: 19 402 751,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena