Zvýšení kvality vzdělávání na MVŠO s ohledem na potřeby trhu práce a digitalizaci II

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013115
Zahájení projektu: 1. 2. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na přiblížení forem výuky potřebám a studijním zvyklostem studentů VŠ. V rámci projektu budou do výuky Moravské vysoké školy Olomouc (MVŠO) zakomponovány digitální a interaktivní vzdělávací prvky. Navazuje na projekt EDULAM a na základě pozitivních zkušeností a zpětné vazby prohlubuje využití interaktivních vzdělávacích prvků v podobě digitálních a dalších vzdělávacích materiálů. Výstupy projektu budou aplikovány na MVŠO; vybrané výstupy budou rovněž dostupné veřejnosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 733 306,19 Kč
Veřejné zdroje ČR: 439 212,50 Kč
Národní soukromá částka: 219 606,25 Kč
 
Celková částka: 4 392 125,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena