DUO UTB: Strategický projekt UTB ve Zlíně II.

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ESF,ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0012951
Zahájení projektu: 1. 1. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na strategicky orientované a systematické zvýšení kvality vzdělávacího prostředí a přístupu ke vzdělávání na UTB ve Zlíně (dále jen "UTB"), na posílení vazeb s absolventy při rozvoji studijních programů a snižování studijní neúspěšnosti. Prostřednictvím realizace projektu dojde k vytvoření předpokladů pro dosažení strategických cílů UTB.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 823 016,66 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 968 767,66 Kč
 
Celková částka: 19 791 784,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena